Hantverk är ett arbete utfört med händerna, men vad händer egentligen i dag när det finns skärmar mellan “det” och “jag”? För ett fåtal år sedan bar mörkrumskopisten verket i sin famn, och det var med fingrarna man arbetade fram budskapet. Tangenter klär nu fotografiet med färg och kontrast, och det förväntas att ske i en våldsam hast, men ännu är det ögat som ser och en människa som brer stämningar på bildytorna. Fotografi utan en värdig behandling är som kejsaren i sina nya kläder, lite naken.

Bildbehandling är producerandet av en bild från en annan bild, för att kvaliteten och historien ska bli tydligare, skickligare och livligare. Men en sådan bearbetning är inte en ny uppfinning. Se Isis med Horus som blev till Madonna och barnet. Se hur Akhenatens skulpturer och avbildningar förstördes och omskulpturerades för att editera honom ur historien och kolla på El Grecos långa lemmar, målad för att fånga något bortom verkligheten. Vid det första knäppet var vi eniga om att ett fotografi inte ljög och att det bara dög för dokumentering. Men det dröjde inte länge förrän kunskap och drömmar önskade använda den fotografiska realismen till att skapa andra sanningar, för att skapa tinglighet, övernaturlighet och fullkomlighet.

Alltsedan begynnelsen har verkligheten varit föremål för outsläcklig undran. Hur visar man det som inte är handfast? Detta uppmärksammar vi över här på Åsögatan 148, när vi i arbetet med olika bildvärldar, åker ut på fascinerande färder.