Skogens klädsel och vår favoritfärg: grön. Ingen är så kreativ som naturen, som i sin stadiga rörelse antar nya former. Vår inspirationskälla är det unika och det organiska och likt det behöver vi få frisk, ren luft för att växa. De sista femtio åren har människan sågat ner uppskattningsvis hälften av alla jordens träd. ”Jag gör ingen skillnad” säger jag och förklarar att jag bara är en droppe i havet. År 2050 sägs det bli mer sopor än fisk. Jaget vill sällan förstå att utan detta ”jag” finns inget ”vi” och inget ”allt”, och att ”vi” gör skillnaden för ”allt”. På vårt kontor gör vi allt vi kan för att vara miljövänliga, och en del av våra gröna siffror ger vi till föreningar som värnar om hotade landskap och varelser.

Vi uppmuntrar alla till att göra det samma för att hålla världen levande.

På vårt kontor hänger det alltid en pengabössa, vi samlar för att skänka vidare till naturvårdsorganisationer. För ögonblicket arrangerar vi insamlingen ”Rädda stora stygga vargen” via Naturskyddsföreningen.

Den stora stygga vargen måste vara det djur i Sverige med dåligast image. Sanningen är den att sen år 1763 är det bara två vargar som vållat en människas liv, båda levde i fångenskap. Idag finns det cirka 415 vargar i Sverige. Det är inte många i förhållandet till våra stora naturområden med gles befolkning.

Läs mera om den svenska vargen på: www.naturskyddsforeningen.se/rovdjur